Skicka in stoinventerings blanketten tillTom Larsson

Germundsmålavägen 67

371 92 KarlskronaVid frågor maila eller ring på

0768 - 99 88 11

backdala@hotmail.se

Stoinventering


Det pågår ständigt en rikstäckande inventering om vilka nordsvenska ston som finns i vårat avlånga land. Det är de olika distrikten som sammanställer och skickar in uppgifter till föreningens granskningsgrupp. Granskningsgruppen går i sin tur igenom uppgifterna om stona och studerar härstamningen för varje individ


Stoinventeringen är ett mycket viktigt arbete och

bidrar till en av grunderna i bevarandearbetet.

Det bygger på ett frivilligt arbete av våra medlemmar

tillsammans med stoägarna ute i distrikten.


Syftet är att samla in information om vilka nordsvenska ston som finns i landet. FNH vill kartlägga olika blodslinjer och uppmuntra till en så stor variation som möjligt. På så sätt bevaras de olika blodslinjerna för rasen.


Det särskilt viktiga är att hitta och uppmana de individer med härstämningar:

  • som har ovanliga kombinationer
  • de som används lite avel
  • där det finns hingstar som inte är använda så mycket
  • stammar där det finns få invidivder kvar i
  • en ovanlig färg kan dessutom också vara en

            anledning till att sto väljs ut av granskningsgruppen.Självklart är det viktigt att alla ston betäcks och används i aveln, men det kan finnas ston av ovanlig härstamning som ägaren ännu inte blivit intresserad av att betäcka sitt sto. Kanske att ett brev från riksföreningen Nordsvenska Hästen, motivera dessa stoägare, att ta sitt sto till hingst.


Vi i Blekinge distriktet vill ha in uppgifter om samtliga ston oavsett ålder,

även föl och både de ston som är införda och inte införda i riksstamboken.