För nordsvenska brukshästar används körprov för att bedöma hästens brukbarhet.

Domaren sätter då poäng på olika moment som ska ingå i provet.

 

Momenten som ska bedömas är:

 • Anspänning och frånspänning
 • Igångsättning och dragteknik
 • Halter
 • Temperament, samarbetsvilja och lydnad.
 • För Körbarhetsintyg bedöms även ryggning.

 

De hästar som har avlagt ett frivilligt körprov (FKP)

eller körbarhetsintyg (KBI) kan tilldelas en ekonomisk premie, en så kallad körpremie. Syftet med premien är att uppmuntra till tidig utbildning och premiering av hästar.

 

Frivilligt körprov för treåringar - FKP

När din häst är 3 år och visas på premiering, så kan du välja att utföra ett s.k. FKP, dvs ett frivilligt körprov för treåringar.

 

Körbarhetsintyg - KBI

När din häst är 4 år och visas på premiering, så kan du välja att utföra ett s.k. KBI, dvs ett körbarhetsintyg.

 

Stamboksföring av sto

Stoet skall vara lägst 4 år gammal med minst en levande avkomma införd i grundstambok avd I alternativt med levande avkomma under 6 månader berättigad till införande i Grundstambok Avd I.

Stoet skall visas med föl av godtagbar kvalitet vid sidan, eller att hon lämnat äldre avkomma införd i grundstambok avd I visad vid samma tillfälle, eller intyg om äldre avkommas meriter vid tidigare premiering, tävling eller dylikt. Ston skall mätas avseende mankhöjd, bröstomfång, framknäomfång och bredd på framskena. Godkänt körprov skall avläggas vid avelsvärderingstillfället oavsett tidigare avlagda körprov, det vanligaste är att man kör en liten bana med en kälke/doning med ett lättare lass.

 

Premiering

På en premiering har du möjlighet att få din häst bedömd av en erfaren och kunnig exteriördomare, en så kallad premieringsförrättare. Endast renrasiga hästar får visas på en sommarpremiering.

Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde.

Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel.

På sommarpremieringen bedöms din häst exteriört mot rasbeskrivningen.

 

Ett sätt att värdera hästens hållbarhet och brukbarhet är att titta på exteriören, det vill säga hur hästen är byggd. Det gör man vid en hästpremiering. Varje delmoment betygsätts på en skala från 1-10 och maxpoängen är 50

 

Nordsvenska hästar bedöms i fem moment:

 • Typ
 • Huvud, hals och bål
 • Extremiteter (benen)
 • Skritt
 • Trav

 

Kvalitetsklass tilldelas enligt följande uppnådda exteriörpoäng:

 • Klass I  38-50 poäng exteriört
 • Klass II   35-37 poäng exteriört
 • Klass III  30-34 poäng exteriört
 • Treåriga ston som tilldelas 40 poäng eller mer och där ingen delpoäng är under 7  får ett avelsdiplom som är en särskilt fin utmärkelse.

 

Att visa häst!

Föl ska visas i grimma, 1 åriga ston och valacker får visas i grimma, övriga hästar ska visas i ett väl anpassat träns med bett. Hingstar ska visas i träns med bett och kindkedja, (rasvisa bestämmelser kan förekomma). Det är tillåtet för visaren att använda spö under visningen. Du kan ta hjälp av en s.k. piskförare som går/springer snett bakom hästen för att hjälpa dig driva hästen så att den bättre visar sina gångarter. Hingstar ska visas av person som är 16 år eller äldre.

 

Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen.

Tygeln ska fattas ca 20 cm under bettringarna och tygeländan ska vara uppsamlad

Ställ upp hästen (ej för nära domaren)med sidan mitt för domaren så att denne kan se hästens samtliga fyra ben. Öppna sidan mot domaren, dvs. närmaste framfot något framför den andra och närmaste bakfot lite bakom den andra. Kroppstyngden ska vara jämt fördelad på alla fyra Korrekt uppställd hästbenen Hästen ska varken stå "framför, under eller bakom" sig. Korrigering får göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt. När domaren går framför hästen tar du ett steg åt sidan så att du inte skymmer hästens framparti. Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du till platsen framför hästen och ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan från detta håll.

 

När domaren kommenderar skritt ska hästen föras fram i skritt med din högra hand, men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå avslappnad i ett friskt tempo

 

Avsaktning görs alltid före vändning och vändning sker alltid åt höger

med visaren på vänster sida om hästen

 

När domaren kommenderar trav samlas tyglarna i höger hand

Tänk på att du måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den

 

När hästen visas på ring (alla hästar visas samtidigt)

håll avståndet till framförvarande häst så att du inte blir sparkad.

Uppvisarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig. Vanligt förekommande är ljusa byxor, mörk överdel och skor lämpliga att springa i.

 

Du bör använda hjälm med knäppt hakband!