Resultat och statistik

Till höger finns länkar på en del resultat från

de årliga premieringarna i Bräkne-Hoby.


Vissa årtal anordnades det ingen

sommarpremiering därav fattas vissa årtal.