Som medlem får du vara med på alla aktiviteter och evenemang. Du blir bjuden till allmänna

möten och får enmöjlighet att engagera dig i den nordsvenska brukshästens framtid.

 

Medlemmar bosatta i Sverige blir automatiskt medlemmar i det distrikt där

man är bosatt och där utövar man sitt föreningsdemokratiska inflytande.

 

Det finns två typer av medlemskap: medlem som betalar ordinarie medlemsavgift och familjemedlem.

Läs nedanför för mer information


Medlem som betalar ordinarie medlemsavgift

Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår om du är bosatt i Sverige.

För utlandsboende är den 500 kronor.

I medlemsavgiften ingår den årliga stamboken och medlemstidningen

Tidningen Nordsvenska Hästen som utkommer med fyra nummer per år.


Familjemedlem

Familjemedlemsavgiften är 350 kronor per kalenderår oavsett om du är bosatt i Sverige eller är utlandsboende. Familjemedlemskapet är individuellt och förutsätter att det finns en medlem som betalar ordinarie avgift på samma adress. Familjemedlem är fullvärdig medlem men får inte egna utskick av tidning, stambok etc. utan förväntas ta del av det material som skickas till den

person som betalar full avgift.Gör så här:
Betala till bankgiro 5733-9574, plusgiro 2 12 21-7 eller swish 123 362 92 43.
Ring eller maila vår sekreterare Annica Igemo på 070-578 68 70
mailadress sekreterare@nordsvensken.org
eller skriv brev till Annica Igemo, Tomasbo 102, 733 61 Västerfärnebo och lämna ditt namn, adress etc.


För betalningar från utlandet: HANDSESS / SE94 6000 0000 0000 1727 6683


Du som redan är medlem får en faktura i slutet av året, när det är dags att betala ny medlemsavgift.


Välkommen som medlem!