Som medlem får du vara med på alla aktiviteter och evenemang. Du blir bjuden till allmänna

möten och får enmöjlighet att engagera dig i den nordsvenska brukshästens framtid.

 

Medlemmar bosatta i Sverige blir automatiskt medlemmar i det distrikt där

man är bosatt och där utövar man sitt föreningsdemokratiska inflytande.

 

Det finns två typer av medlemskap: medlem som betalar ordinarie medlemsavgift och familjemedlem.

Läs nedanför för mer information


Medlem som betalar ordinarie medlemsavgift

Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår om du är bosatt i Sverige.

För utlandsboende är den 500 kronor.

I medlemsavgiften ingår den årliga stamboken och medlemstidningen

Tidningen Nordsvenska Hästen som utkommer med fyra nummer per år.


Familjemedlem

Familjemedlemsavgiften är 350 kronor per kalenderår oavsett om du är bosatt i Sverige eller är utlandsboende. Familjemedlemskapet är individuellt och förutsätter att det finns en medlem som betalar ordinarie avgift på samma adress. Familjemedlem är fullvärdig medlem men får inte egna utskick av tidning, stambok etc. utan förväntas ta del av det material som skickas till den

person som betalar full avgift.Klicka här för att bli medlem!