Som medlem får du vara med på alla aktiviteter och evenemang. Du blir bjuden till allmänna

möten och får enmöjlighet att engagera dig i den nordsvenska brukshästens framtid.

 

Medlemmar bosatta i Sverige blir automatiskt medlemmar i det distrikt där

man är bosatt och där utövar man sitt föreningsdemokratiska inflytande.

 

Det finns två typer av medlemskap: medlem som betalar ordinarie medlemsavgift och familjemedlem.

Läs nedanför för mer information


Medlem som betalar ordinarie medlemsavgift

Medlemsavgiften är 450 kronor per kalenderår om du är bosatt i Sverige.

För utlandsboende är den 500 kronor.

I medlemsavgiften ingår den årliga stamboken och medlemstidningen

Tidningen Nordsvenska Hästen som utkommer med fyra nummer per år.


Familjemedlem

Familjemedlemsavgiften är 350 kronor per kalenderår oavsett om du är bosatt i Sverige eller är utlandsboende. Familjemedlemskapet är individuellt och förutsätter att det finns en medlem som betalar ordinarie avgift på samma adress. Familjemedlem är fullvärdig medlem men får inte egna utskick av tidning, stambok etc. utan förväntas ta del av det material som skickas till den

person som betalar full avgift.Så här blir du ny medlem

  • Betala in medlemsavgiften till FNH:s plusgiro 212 21-7 eller bankgiro 5733-9574.

Beroende på vilket belopp du betalar anger vilken typ av medlemskap du önskar.


  • När du betalar; ange namn, adress, telefonnummer, eventuell e-postadress och skriv "ny medlem"


Efter inbetalningen får du bekräftelse på att föreningen mottagit medlemsavgiften.

Om du är en fullbetalande medlemmar får du också föreningens stadgar,

stambok med mera hemskickade till dig.

Därefter kommer det årligen en faktura avseende medlemsavgiften.

På den finner du OCR-nummer samt plus- och bankgironummer för din betalning.


Välkommen som medlem!


Meddela adressändring

Har du eller ska du flytta? Glöm inte meddela oss din nya adress.

Utan den når inte föreningens information och utskick fram.


Meddela din adressändring till FNH-riks via Jan Rudérus eller Annica Ingemo.


Frågor beträffande medlemskap och medlemsavgift kan ställas till:

Jan Rudérus

Kassör och medlemsansvarig, Föreningen Nordsvenska Hästen

070-331 83 22

kassor@nordsvensken.org


Annica Igemo

Sekreterare, Föreningen Nordsvenska Hästen

0224-74 40 56 / 070-57 86 870

sekreterare@nordsvensken.org